Tjänster och verktyg

Översättning till svenska

från engelska, tyska, norska och danska

•Kreativ översättning (copy)

•Kvalitetssäkring

•Språkgranskning

•Redigering

•Projektledning

•Konsulttjänster


Fackområden

•Data/IT

•Telekommunikation

•Teknisk dokumentation 

•Marknadskommunikation

•Programvarulokalisering

•Skönlitteratur

•Allmän facklitteratur


Verktyg

•Trados Studio 2021

•Memsource

•MemoQ

•Passolo

•Catalyst

•WorldServer

•QA Distiller

•ApSIC Xbench

•MS Office


Vid behov samarbetar ITB med andra specialister och förmedlar språktjänster till andra språk.