Tjänster och verktyg

Översättning till svenska

från engelska, tyska, norska och danska

•Kreativ översättning (copy)

•Kvalitetssäkring

•Språkgranskning

•Redigering

•Projektledning

•Konsulttjänster


Fackområden

•Data/IT

•Telekommunikation

•Teknisk dokumentation 

•Marknadskommunikation

•Programvarulokalisering

•Skönlitteratur

•Allmän facklitteratur


Verktyg

•Trados Studio 2019

•Memsource

•MemoQ

•Passolo

•Catalyst 11.0

•WorldServer

•QA Distiller

•ApSIC Xbench

•MS Office


Vid behov samarbetar ITB med andra specialister och förmedlar språktjänster till andra språk.

© Copyright 2020. All Rights Reserved.